Systemy automatyki

Systemy automatyki

GOKA Automatyka - jesteśmy dostawcą nowoczesnych rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej dla przemysłu:

 • materiałów instalacyjnych,
 • urządzeń,
 • aparatury.


W ramach prowadzonej działalności wykonujemy usługi projektowe oraz montażowe. 

Systemy automatyki

Systemy pożarowe, oddymiania, alarmowe, telewizja przemysłowa

GOKA Systemy pożarowe, systemy oddymiania oraz systemy detekcji gazów wybuchowych i toksycznych - jesteśmy dostawcą nowoczesnych systemów sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania oraz detekcji gazów:

 • klapy i okna
 • centrale i detektory gazó
 • urządzenia instalacyjne systemów oddymiania
  i p. poż.
Systemy pneumatyki

Systemy pneumatyki

GOKA pneumatyka - jesteśmy dostawcą nowoczesnych systemów pneumatyki:

 • zawory
 • elektrozawory
 • zespoły przygotowania powietrza
 • siłowniki
 • manipulatory
 • złączki wtykowe
 • armatura pneumatyczna